change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Projekty Współfinansowane przez UE

Rozbudowa oczyszczalni ścieków ...
print
published: 2011-06-08

Cel projektu - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Poza pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców gminy oparacja miała na celu ochronę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie szans lokalnych przedsiębiorców.

czytaj więcej...