change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Projekty Współfinansowane przez UE

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sernikach, modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi, modernizacja ujęcia wody w miejscowości Serniki Kolonia
print
published: 2013-03-20

Cel projektu - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji i modernizację ujęcia wody. Poza pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców gminy, operacja przyczyni się także do ochrony środowiska naturalnego i wzmocni szanse lokalnych przedsiębiorców.

czytaj więcej...
Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Wieprz w miejscowości Serniki wraz z budową przystani kajakowej
print
published: 2012-08-01

Cel projektu - powstanie profesjonalnej ogólnodostepnej strefy społeczno-rekreacyjnej, wzrost integracji mieszkańców, promocja zdrowego trybu życia zwłaszcza wśród dziewci i młodzieży. Poprawa stanu infrastruktury publicznej oraz jej ogólnodostępność, zmniejszenie zagrożenia związanego z patologiami społecznymi. wzrost estetyki i atrakcyjności turystycznej miejscowości.

czytaj więcej...
Piknik rodzinny w Sernikach
print
published: 2012-07-20

Cel projektu – podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Integracja ludności danego obszaru. Promocja lokalnej twórczości kulturalnej i lokalnych zasobów .

czytaj więcej...
Modernizacja wiejskiej świetlicy w Nowej Woli wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów publicznych
print
published: 2012-05-17

Cel projektu - poprawa stanu gminnej infrastruktury społecznej, poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców poprzez modernizację wiejskiej świetlicy i zagospodarowanie terenów przyległych.

czytaj więcej...
Modernizacja wiejskiej świetlicy w Woli Sernickiej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów publicznych
print
published: 2012-05-17

Cel projektu - poprawa stanu gminnej infrastruktury społecznej, poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców poprzez modernizację wiejskiej świetlicy i zagospodarowanie terenów przyległych.

czytaj więcej...
Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego - sukces gospodarczy, różne drogi
print
published: 2012-04-11

Cel ogólny projektu: Promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu gospodarczego w kierunku wykreowania pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku obszaru gmin pod kątem pozyskania inwestorów, kontrahentów i turystów.

czytaj więcej...
Tradycje Bożonarodzeniowe w Woli Sernickiej
print
published: 2012-03-20

Cel projektu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów.

czytaj więcej...
Budowa marki turystycznej i gospodarczej KRAINA LUBARTOWSKA
print
published: 2011-12-30

Cel ogólny projektu: Promocja Województwa Lubelskiego i obszaru działania LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” poprzez kreację i promocję marki „Kraina Lubartowska”

czytaj więcej...
Festyn rodzinny w Brzostówce
print
published: 2011-09-20

Cel projektu – podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Integracja ludności danego obszaru. Promocja lokalnej twórczości kulturalnej i lokalnych zasobów .

czytaj więcej...
Urządzenie placu biwakowego w miejscowości Wólka Zabłocka
print
published: 2011-06-20

Cel projektu - zwiększenie atrakcyjnosci miejscowości Wólka Zabłocka, gminy Serniki oraz obszaru działania LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" przez urządzenie placu biwakowego.

czytaj więcej...