change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Modernizacja wiejskiej świetlicy w Nowej Woli wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów publicznych
added: 2012-05-17 11:28:12

Cel projektu - poprawa stanu gminnej infrastruktury społecznej, poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców poprzez modernizację wiejskiej świetlicy i zagospodarowanie terenów przyległych.

Całkowita wartość projektu            816 673,63 zł

Źródło finansowania                        PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi"

Kwota dofinansowania                    482 151,67 zł

Termin realizacji                              2011 r.

W wyniku realizacji projektu w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Woli wykonano elewację zewnętrzną budynku świetlicy, wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną, ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych i sanitariatach. Wybudowano parking z kostki brukowej, zagospodarowano teren za mleczarnią i przy sklepie.

 

Obrazek    Świetlica wiejska
   przed realizacją projektu

 

 

 

 

   

Obrazek

  Świetlica wiejska
  po zakończeniu realizacji projektu                

                    

            

go back