change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Modernizacja wiejskiej świetlicy w Woli Sernickiej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów publicznych
added: 2012-05-17 10:16:30

Cel projektu - poprawa stanu gminnej infrastruktury społecznej, poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców poprzez modernizację wiejskiej świetlicy i zagospodarowanie terenów przyległych.

 

Całkowita wartość projektu                 647 810,43 zł

Żródło dofinansowania                        PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój Wsi"

Kwota dofinansowania                        396 275,00 zł          

Termin realizacji                                   2011r.

 

W wyniku realizacji projektu w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Woli Sernickiej wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, wykonano modernizację kuchni oraz łazienek, przeprowadzono prace malarskie, wykonano lamperie z tynku zywicznego oraz wymieniono drzwi zewnętrzne.
W ramach realziacji projektu utwardzono również plac przed świetlicą oraz wybudowano chodnik o długości 1200 m.

 

Obrazek

go back