change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Informacja dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach na skutek mrozu
added: 2012-04-02 12:10:02
Urząd Gminy Serniki informuje wszystkich poszkodowanych rolników o możliwości składania w tut. urzędzie - pokój nr 2A w terminie do dnia 20 kwietnia 2012r oświadczeń o wielkości wymarzniętych zbóż ozimych na skutek wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci ujemnych skutków przezimowania, które miało miejsce w dniach 20.01.2012-29.02.2012r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, dokonuje specjalnie powołana w tym celu komisja. Ustalenie wysokości szkody następuje poprzez lustrację na miejscu w gospodarstwach rolnych. Komisja rozpocznie prace po zebraniu oświadczeń od poszkodowanych rolników.

Druki oświadczeń są do pobrania u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Serniki, pokój nr 2A.

go back