change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Zaproszenie do składania ofert
added: 2021-01-12 15:09:29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł. pn.:   Usługi  sprzątania pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Serniki w roku 2021.

Oferta dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Serniki w zakładce Zamówienia publiczne - Zapytania ofertowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł.
 
go back