change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Konkurs "Piernikiowe ozdoby świąteczne"
added: 2020-12-04 12:10:18

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lub. serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Najpiękniejsze ozdoby świąteczne". Praca powinna być wykonana własnoręcznie, z ciasta piernikowego oraz z wykorzystaniem naturalnych surowców.

Celem konkursu jest wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie województwa, upowszechnienie tradycji pieczenia świątecznych pierników oraz pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej uczestników. Konkurs służy aktywizacji mieszkańców Lubelszczyzny oraz promocji dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Dla laureatów przewidziano nagrody: 30 zestawów promocyjnych województwa lubelskiego o wartości ok. 100 zł.

Zgłoszenia do konkursów należy przesyłać do 16 grudnia 2020 r. na adres:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
(z dopiskiem: "Piernikowe ozdoby świąteczne")
 

Organizatorem konkursów jest Województwo Lubelskie, a wszelkich informacji dotyczących dwóch konkursów udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:

tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802

e-mail: konkursy@lubelskie.pl

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe na stronie :
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkursy-bozonarodzeniowe/

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 23 grudnia 2020 r.

Obrazek

go back