change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Konkurs na najpieknięjszą ozdobę choinkową "Folkowe cudeńka"
added: 2020-11-27 13:04:02

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs, polegający na wykonaniu ozdoby choinkowej. Konkurs polega na własnoręcznym stworzeniu tradycyjnej ozdoby drzewka bożonarodzeniowego i przesłaniu jej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul: M. Curie - Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach  od 24 listopada do 11 grudnia 2020 roku. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy gmin z terenów wiejskich województwa lubelskiego. Nie ma ograniczonej ilości nadesłanych prac od jednego Uczestnika.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

I miejsce : szachy, powerbank i zestaw materiałów promocyjnych
II: zegra ścienny i zestaw materiałów promocyjnych
III: termos i zestaw materiałów promocyjnych

Nagrody zostaną przesłane pocztą na adresy laureatów.

Nankurs ma na celu:
- ukazanie bogactwa metod i form ubarwiania drzewek bożonarodzeniowych na terenie ziemi lubelskiej
- budowanie świadomości dotyczącej bogactwa kulturowego i tradycji regionu
- promocja regionu lubelskiego oraz kultywowania tradycji lokalnych.

Zasady udziału w konkursie oraz wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu dostępnym w załączniku.
-> https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo-i-srodowisko/konkurs-na-najpiekniejsza-ozdobe-choinkowa-folkowe-cudenka/

 

go back