change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogólnopolski strażacki konkurs plastyczny
added: 2020-11-19 13:07:29

Oddział Wojewódzki Związku OSP w Lublinie ogłasza edycję 2020-2021 Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego po tytułem "100 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi".

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych.Tematyka konkursu jesto dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, ryunku, grafiki, tkactwa, rzeżby, metaloplastyki itp.

Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin - NOWY, dostępny również na stronie www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy/Konkurs plastyczny.

I - eliminacje środowiskowe- powinny być zakończone do 6 grudnia,
II - eliminacje gminne - do 7 stycznia,
III - eliminacje powiatowe - do10 lutego,
IV - elimiacje wojewódzkie - do 28 lutego,
V - eliminacje centralne - do 31 marca.

Zarząd Oddziału Powiatowego przesyła do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie łącznie z protokołem z podsumowania konkursu na terenie powiatu od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej w terminie do 15 lutego 2021 r.
Praca na odwrocie powinna być zaopatrzona specjalną metryczką. W przypadku braku organizacji III etapu konkursu placówki przesyłają maksymalnie po 3 prace w każdej grupie wiekowej.
Podsumowanie wojewódzkie odbędzie się na przełomie lutego/marca 2021 r.

Inne warunki organizacji konkursu:
1. Do oceny prac na szczeblu wojewódzkim nie będą przyjmowane prace przestrzenne oraz arkusze o powierzchni więcej niż 1m2 i prace zbiorowe.
2. Prace, które nie zostaną zakwalifikowane do szczebla Krajowego można odbierać w terminie do 15 marca 2021 r.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pozostawienia prac i wykorzystania dla potrzeb wydawniczych lub innych.

go back