change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu
added: 2020-11-03 10:03:10

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. ustalającym do 4 grudnia 2020 r. pracę zdalną w urzędach administracji publicznej informujemy o zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Serniki.

Wizyta osobista w Urzędzie wymaga uprzednio ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

tel. nr 81 855 04 50
e-mail: ug@serniki.eurzad.eu

 

 • Wszelką korespondencję (wnioski, pisma, podania)  można składać drogą pocztową i mailową oraz za pośrednictwem ePUAP lub do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu Urzędu (I piętro) bez możliwości weryfikacji bieżącej. Kompletność wniosków będzie weryfikowana po ich złożeniu.  Interesanci będą informowani na bieżąco drogą telefoniczną i e-mailowa o konieczności ich uzupełnienia.

Prosimy podawać na dokumentach nr telefonów i adresy e-maili do kontaktu.

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony:https://obywatel.gov.pl

Odbiór dowodów osobistych po uprzedniej potwierdzonej rezerwacji telefonicznej: nr tel. 81 855 04 52.

 • Sprawy nie cierpiące zwłoki proszę zgłaszać telefonicznie: nr tel. 81 855 04 50 lub na nr do właściwego pracownika.
 • Wszelkie należności (podatki, opłaty lokalne, opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) prosimy dokonywać w formie elektronicznej na rachunek bankowy: 66 8707 0006 0000 1101 2000 0001

W razie jakichkolwiek pytań można telefonicznie kontaktować się z pracownikami Referatu finansowo-podatkowego.

WYKAZ TELEFONÓW:

 1. Sekretariat: 81 855 04 50,
 2. Urząd Stanu Cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu), 81 855 04 51, 81 855 04 52;
 3. Ewidencja Ludności (zameldowanie, wymeldowanie, PESEL, dowody osobiste): 81 855 04 51, 81 855 04 52;
 4. Wnioski w sprawach CEIDG: 81 855 04 51, 81 855 04 52;
 5. Referat Finansowo-Podatkowy (podatki i opłaty, w tym opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków): 81 855 04 55, 81 855 04 53,
 6. Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Funduszy Pomocowych (inwestycje, drogi, umowy na dostraczanie wody i odprowadzanie ścieków, ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona zwierząt,  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podziały nieruchomości):  81 855 04 61, 81 855 04 62,
 7. Gospodarka nieruchomościami (umowy najmu, dzierżawy, sprzedaż nieruchomości, lokale mieszkalne, lokale socjalne): 81 855 04 71,
 8. Kadry, sprawy kadrowe byłych pracowników, staże, praktyki: 81 855 04 71;
 9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 81 855 04 55, 81 855 04 52;
 10. Zarządzanie Kryzysowe: 81 855 04 68;
 11. Zespół Administracyjny Szkół: 81 855 04 66;
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej: 81 855 04 65, 81 855 51 64.

 

W sprawach z zakresu działalności gospodarczej, dowodów osobistych można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

- poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

- poprzez platformę e-Obywatel: https://obywatel.gov.pl/

go back