change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Konkurs plastyczny na Dzień Praw Dziecka
added: 2020-10-29 15:00:13

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, który przypada na 20 listopada, dla upamiętnienia 25 rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogolne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na najciekawsze  prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Podczas różnych związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane.

Warto podkreślać niezwykle ważną rolę, jaką mają w upowszechnianiu wiedzy na temat praw dziecka dorośli: członkowie rodziny, nauczyciele, pedagodzy i inne osoby pracujące z dzieckiem. 

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do  15 grudnia 2020 r. zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją o kategorii wiekowej - na adres email: konkurs@brpd.gov.pl. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace plastyczne autorstwa uczniów w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie szkoły).

Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: 

kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych.

Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Regulamin oraz pismo do Dyrektorów zachęcające do udziału w konkursie na stronie:
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10846

Obrazek

go back