change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Nowe zasady bezpieczeństwa
added: 2020-10-26 10:12:38

Zgodnie z decyzją Premiera RP od soboty, 24 października cała Polska jest czerwoną strefą, w której będą obowiązywały nowe zasady bezpieczeństwa.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o stosowanie się do nowych wytycznych.

 

Gospodarka

 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia trwających turnusów
 • lokale gastronomiczne i restauracje, zakaz działalności stacjonarnej  jedynie na wynos i dowóz
 • 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 mkw
 • 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych powyżej 100 mkw
 • w transporcie publicznym zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich

Edukacja, kultura, sport

 • nauka w klasach 4 do 8 szkół podstawowych w trybie zdalnym
 • w godzinach 8 do 16 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. pod opieką dorosłego
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

Życie społeczne

 • ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego
 • ograniczenie przemieszczania się osób 70+  Z wyłączeniem: wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennegosprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

 

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

 

 

 

W dalszym ciągu obowiązują godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

go back