change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Nowa Wieś
added: 2020-03-27 11:43:35

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Nowa Wieś". Znak sprawy: IZP.271.2.2020.

Szczegóły ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

go back