change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Przebudowa drogi w m. Wola Sernicka Kolonia
added: 2017-08-10 09:32:04

Na początku sierpnia na drodze gminnej nr 103554L w m. Wola Sernicka Kolonia rozpoczeły się prace zmierzające do jej przebudowy. Prace prowadzone będę na odcinku ok. 0,8 km. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Zakres  prac obejmuje: roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie: przepustów, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,  nawierzchni asfaltowej, poboczy i zjazdów,  oznakowania pionowego i poziomego oraz roboty wykończeniowe.

Umowny koszt wykonania w/w robót budowlanych wynosi 357 220,23 zł brutto.

Inwestycja w 63,63% współfinansowana jest ze środków Unii  Europejskiej w ramach projektu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


go back