change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Unieważnienie postępowania
added: 2007-08-24 13:24:06

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną i ogrodzenia boiska dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Sernickiej (znak sprawy ZP/34/BGS/2/2007) na podstawieart. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Urząd Gminy Serniki informuje

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Serniki, dn. 24.08.2007r.
go back