change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogólnopolski Wyścig Kolarstwa po Ziemi Lubartowskiej
added: 2007-07-30 13:39:44

4 sierpnia 2007 roku w godzinach 12.00 - 15.00  rozpocznie się  II Seria Wyścigu Kolarskiego po Ziemi Lubartowskiej. Organizatorami wyścigu są: Starostwo Powiatowe oraz Sekcja Kolarska MKS AGS "LEWART".


Celem wyścigu jest popularyzacja kolarstwa, zachęcenie do uprawiania tej dyscypliny sportu oraz promowanie gmin i miast będących gospodarzami poszczególnych etapów wyścigu.

Komitet honorowy wyścigu składa się z:

 1. Mariana Starownik - Starosty Powiatu Lubartowskiego
 2. Jerzego Zwolińskiego - Burmistrza Miasta Lubartowa
 3. Tomasza Futera - Burmistrza Miasta Kock
 4. Jarosława Jośko - Burmistrza Miasta Ostrów Lubelski
 5. Janusza Bodziackiego - Wójta Gminy Lubartów
 6. Janusza Jankowskiego - Wójta Gminy Michów
 7. Atrutra Chomiuk - Wójta Gminy Abramów
 8. Jana Sławeckiego - Wójta Gminy Serniki
Start i meta: Lubartów, ul. Batalionów Chłopskich - Chlewiska - Serniki - Kaznów - Tarło - Pałecznica - Chlewiska.
26 km runda + 2 km dojazd.

10:30 zbiórka, ul. Słowackiego 8 (Pałac Sanguszków)
12:00 - start ostry
12:00 junior 4 okrążeń - 108 km
12:10 junior młodszy - 3 okrążenia - 82 km
12:15 - młodzik - 1 okrążenie - 28 km.

Zasady udziału:
 1. W wyścigu udział mogą wziąć zawodnicy posiadający licencje i aktualne badania lekarskie w kategriach: młodzik, junior młodszy, junior oraz kobiety (juniorki mł. i  młodziczki startują z młodzikami, a juniorki i seniorki z juniorami mł.)
 2. Każdy zawodnik startuje na swoją odpowiedzialność
 3. Obowiązuje kask sztywny
 4. W trakce wyścigu zawdonicy powinni przestrzegać przepisów sportowych PZKol
 5. Zawodnik który na trasie wyścigu będzie miał stratę do prowadzącego 10 minut będzie wycofany i niekalsyfikowany
 6. Do wyścigu zostaną dopuszczone pojazdy zgłoszone do momentu odprawy technicznej i prowadzone przez osoby licencjonowane
 7. Komisję sędziowską wyznaczy na każdy etap OZKol i PZKol.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres:

MKS AGS "LEWART" Lubartów
ul. Krzywe Koło 34A
2-100 Lubartów

lub faxem pod numer /081/ 855-44-38 ("LUVI" Janusz Pożak)
Zawodnicy mogą się zgłaszać także w dniu wyścigu w Biurze Organizacyjnym poszczególnych etaopów, tzn. na miejscu zbiórki.

Bliższe informacje nt. regulaminu, zasad udziału w wyścigu dostępne są w Urzędzie Gminy Serniki - tel. /081/ 8555-706. Osoba do kontaktu: Grażyna Banachewicz
go back