change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Festyn rodzinny w Brzostówce
added: 2011-09-20 14:19:16

Cel projektu – podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Integracja ludności danego obszaru. Promocja lokalnej twórczości kulturalnej i lokalnych zasobów .

Całkowita wartość projektu – 30 856, 89 zł

Źródło finansowania -  ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW 2007-2013

Kwota dofinansowania – 19 597, 50 zł

Termin realizacji – 2011

W wyniku realizacji projektu został zorganizowany festyn rodzinny na ogrodzonym terenie przyległym do wiejskiej świetlicy i wyposażonym w scenę. W ramach festynu trwającego cały dzień mieszkańcy Brzostówki, gminy Serniki, terenu Lokalnej Grupy Działania oraz przyjezdni goście poznawać mogli lokalne dziedzictwo, kulturowe, przyrodnicze, ale także mogli się również dobrze bawić. By zachęcić do uczestnictwa w imprezie wykonano plakaty i rozwieszono je na terenie całej gminy a także na terenach do niej przyległych. Podczas imprezy zorganizowana została prezentacja regionalnych produktów, w szczególności ciast z terenu całego powiatu lubartowskiego. Zorganizowane zostały konkursy na produkt regionalny oraz konkurs wiedzy o obszarze Lokalnej Grupy Działania. W konkursie na produkt regionalny zostały przewidziane nagrody dla trzech pierwszy miejsc. Zorganizowano również wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych uczestników festynu jak i dla dorosłych, na czas festynu rozstawiono karuzele. Gdy zapadł zmrok zgromadzeni uczestnicy festynu mogli podziwiać pokaz sztucznych ogni po których można było bawić się na dyskotece pod gołym niebem.

go back