change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Urządzenie placu biwakowego w miejscowości Wólka Zabłocka
added: 2011-06-20 13:18:49

Cel projektu - zwiększenie atrakcyjnosci miejscowości Wólka Zabłocka, gminy Serniki oraz obszaru działania LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" przez urządzenie placu biwakowego.

Całkowita wartość projektu 8 338,40 zł

Źródło finansowania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Kwota dofinansowania 4 613,05 zł

Termin realizacji 2011

Operacja "Urządzenie placu biwakowego w miejscowości Wólka Zabłocka" polegała na zagospodarowaniu terenu położonego bezpośrednio przy wiejskiej świetlicy i na urządzeniu na nim pola biwakowego. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostało ogrodzenie terenu, posiana została trawa, urządzone zostało miejsce na ognisko, ustawione zostały ławki, zakupione i ustawione huśtawki dla najmłodszych.

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

go back