change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Tradycje Bożonarodzeniowe w Woli Sernickiej
added: 2012-03-20 12:16:38

Cel projektu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów.

Całkowita wartość projektu – 33 667,01 zł

Źródło finansowania –,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Małe Projekty  PROW 2007-2013

Kwota dofinansowania – 19 364,96 zł

Termin realizacji -  2011/2012 r.

W wyniku realizacji projektu,  wyposażono świetlicę wiejską w Woli Sernickiej. Do świetlicy zakupiono 200 sztuk  krzeseł, szafkę ekspozycyjną do przechowywania eksponatów będących przykładem lokalnej sztuki ludowej, 20 sztuk strojów i materiały na stroje. Zrealizowano przedstawienie teatralne ,,Tradycje Bożonarodzeniowe w Gminie Serniki” i wystawiono je czterokrotnie w różnych terminach, przedstawienie tematyką nawiązywało do obrzędów, zwyczajów i tradycji Bożonarodzeniowych. Udekorowano świetlicę, wykonano druk programu wraz z opracowaniem graficznym, zakupiono nagrody za udział w przedstawieniu, zorganizowano poczęstunek dla publiczności i aktorów biorących udział w przedstawieniu. Przedstawienie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, również dlatego, że w ramach tego projektu zorganizowano transport dla gości z miejscowości sąsiednich. Wydano 200 sztuk przewodnika ,, Po tradycjach Bożonarodzeniowych Polesia Zachodniego”, który zawiera informacje o lokalnym dziedzictwie kulturowym.

Obrazek

go back