change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Rozbudowa oczyszczalni ścieków ...
added: 2011-06-08 11:03:15

Cel projektu - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Poza pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców gminy oparacja miała na celu ochronę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie szans lokalnych przedsiębiorców.

Całkowita wartość proejktu 4 162 864,97 zł

Źródło finansowania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013

Kwota dofinansowania 2 527 077,00 zł

Termin realizacji 2010-2011

Zakres prac wykonywanych w ramach proejktu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Sernickiej, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Sernicka Kolonia-Serniki Kolonia, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Serniki, Rozbudowa ujęcia wody w Nowej Wsi, budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Sernickiej".

Zakres prac wykonanych w ramach inwestycji:

- sieć wodociągowa PE Ø 110 mb 1327 w Sernikach

- sieć wodociągowa PE Ø 110 mb 2190 w miejscowości Wola Sernicka Kolonia - Serniki Kolonia

- roboty budowlane na oczyszczalni ścieków w Woli Sernickiej majace na celu zwiększenie jej   przepustowości

- roboty budowlane, technologiczne i elektryczne na ujęciu wody w Nowej Wsi

- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 - mb 2885 oraz Ø 160 - mb 770

- budowa 2 przepompowni ścieków oraz zasilania elektroenergetycznego

Obrazek Obrazek

go back