change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sernikach, modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi, modernizacja ujęcia wody w miejscowości Serniki Kolonia
added: 2013-03-20 08:42:26

Cel projektu - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji i modernizację ujęcia wody. Poza pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców gminy, operacja przyczyni się także do ochrony środowiska naturalnego i wzmocni szanse lokalnych przedsiębiorców.

Całkowita wartość projektu 572 373,73 zł

Żródło dofinansowania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnośći wiejskiej"

Kwota dofinansowania 349 948,00 zł

Termin realizacji 2012r

W wyniku realizacji proejktu w miejscowości Serniki wykonano sieć kanalizacyjną o długości ok. 1,69 km, wykonano 2 przepompownie ścieków oraz przyłącza energetyczne. W miejscowości Nowa Wieś wymieniono pokrycie dachu na isteniejącym budynku z rynnami i rurami spustowymi, wykonano malowanie elewacji, wykonano opaski przy budynku oraz chodniki z kostki brukowej. Ponadto zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy. Również na ujęciu wody w m. Serniki Kolonia zakupiono i zamontowano agragat prądotwórczy przystosowujac istniejącą instalację elektryczną do montażu takiego agregatu.

Obrazek Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

go back