change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego - sukces gospodarczy, różne drogi
added: 2012-04-11 08:58:37

Cel ogólny projektu: Promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu gospodarczego w kierunku wykreowania pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku obszaru gmin pod kątem pozyskania inwestorów, kontrahentów i turystów.

 

Podstawowe informacje:

  • Tytuł projektu: Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi
  • Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  • Oś Priorytetowa: 2. Infrastruktura ekonomiczna
  • Nazwa Działania: 2.4 Marketing gospodarczy
  • Schemat: B
  • Beneficjent: Gmina Lubartów
  • Gminy partnerskie: Chodel, Serniki, Siennica Różana, Sosnowica, Ostrówek
  • Wartość projektu: 948 794 PLN
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych: 948 794 PLN
  • Wartość dofinansowania (85%): 806 474,90 PLN

 

Pełna informacja o projekcie

go back