change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

published: 2007-06-12

[Rolnictwo] [Podmioty gospodarcze]

Rolnictwo

W gospodarce gminy Serniki ważną rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne, należące w większości do IV klasy bonitacyjnej gleb, zajmują 80,7 %.

 

 

 

Niewielką ilość stanowią gleby klasy III. Liczba gospodarstw rolnych wynosi 1036. Pracujących wyłącznie w gospodarstwach rolnych jest 2070 osób. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 5,9 ha.

 

 

Wiodącym kierunkiem działalności rolniczej jest uprawa zbóż: żyto - 1383 ha(32,3% ogólnej powierzchni zasiewów), owies - 793 ha (18,6%), ziemniaki - 549 ha (12,9%), pszenica - 444 ha (10,4%). Z pozostałych upraw warto wymienić pszenżyto, truskawki i warzywa gruntowe.

 

 

Specyficzny dla gminy charakter ma wyrób palm wielkanocnych oraz wianków z suszonych kwiatów wmiejscowościach:Brzostówka, Czerniejów, Nowa Wieś, Nowa Wola, Wola Sernicka i Wólka Zawieprzycka. Palmy Wielkanocne i wianki z suszonych kwiatów trafiają na rynek ogólnopolski a również na rynek Unii Europejskiej, zwłaszcza do Niemiec. W jednej miejscowości gminy - Brzostówce wytwarzane są także wyroby ze słomy (kozły słomiane), a w Wólce Zawieprzyckiej miotły.

 

 

Podmioty gospodarcze

Działalność pozarolniczą na terenie gminy prowadzi 154 podmioty gospodarcze. Większość przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarczą na rynku lokalnym, głównie w handlu i usługach budowlano-remontowych. Kilka firm budowlanych świadczy swoje usługi poza regionem: w Lublinie, Warszawie oraz w Niemczech.

 

Profil działalności podmiotów gospodarczych Podmioty
Handel i naprawy 35
Budownictwo 59
Działalność produkcyjna 18
Transport 10
Opieka zdrowotna 2
Usługi 22
Pozostała działalność 8