change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogłoszenia

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-06-24

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-06-24

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem, dzierżawę.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-06-18

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tabliucy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-06-07

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem, dzierzawę.

czytaj więcej...
Informacja o zgłoszeniu do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Serniki za 2018 rok
print
published: 2019-06-07
Sesja IX
print
published: 2019-06-07

Informujemy, że w dniu  21 czerwca 2019r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Raport o stanie Gminy Serniki za 2018 r.
print
published: 2019-05-30

Wójt Gminy Serniki przedstawia Raport o stanie Gminy za 2018 r.

czytaj więcej...
Przymrozki wiosenne - szacowanie strat
print
published: 2019-05-28

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych  mogą zgłaszać straty w uprawach polowych i działach specjalnych produkcji rolnej w Urzędzie Gminy Serniki (pok. 2A) na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu.

czytaj więcej...
Sesja VIII
print
published: 2019-05-15

Informujemy, że w dniu  21 maja 2019r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-05-10

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem, dzierżawę.

czytaj więcej...