change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogłoszenia

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-01-09

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem, dzierżawę.

czytaj więcej...
Sesja XIV
print
published: 2019-12-23

Informujemy, że w dniu  30 grudnia 2019r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Sesja XIII
print
published: 2019-12-13

Informujemy, że w dniu  20 grudnia 2019r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serniki
print
published: 2019-12-05

Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Serniki Uchwały Nr X/59/2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serniki

czytaj więcej...
Sesja XII
print
published: 2019-10-30

Informujemy, że w dniu  07 listopada 2019r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE PRZETARGU
print
published: 2019-10-28

Wójt Gminy Serniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 1894 obręb 10 Wólka Zawieprzycka.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2019-10-17

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE PRZETARGU
print
published: 2019-10-17

Wójt Gminy Serniki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 1 obręb 7 Serniki.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE PRZETARGU
print
published: 2019-10-14

Wójt Gminy Serniki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych numerami: 1780, 2102/2 obręb 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
Zebrania wiejskie
print
published: 2019-09-17

Harmonogram zebrań wiejskich

czytaj więcej...