change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogłoszenia

WYKAZ NIERUCHONOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
print
published: 2012-06-11

Informuje się o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dot.


czytaj więcej...
PRZETARG - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
print
published: 2012-06-08

Dnia 13 lipca 2012r w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 177    o powierzchni użytkowej 0.2400ha położonej w obrębie ewidencyjnym  9 Wólka Zabłocka.

czytaj więcej...
Zaproszenie do składania ofert
print
published: 2012-06-01

                       Ogłoszenie - zakup wodomierzy

 

   Zaproszamy do składania  ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zakupu wodomierzy.

czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty - budowa chodnika w Woli Sernickiej
print
published: 2012-05-31

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1561L w miejscowości Wola Sernicka, gm. Serniki".

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - Modernizacja elewacji S.P. w Brzostówce
print
published: 2012-05-30

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzostówce. Znak sprawy: IZP.271.8.2012.

czytaj więcej...
XXII SESJA RADY GMINY
print
published: 2012-05-25

Informujemy, że w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 9 00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Serniki

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - budowa drogi gminnej w miejscowości serniki kolonia
print
published: 2012-05-25

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi gminnej w miejscowości Serniki Kolonia. Znak sprawy: IZP.271.7.2012.

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - opracowanie zmiany planu i studium dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
print
published: 2012-05-16

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na ternie Gminy Serniki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych".

czytaj więcej...
Wyniki przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi w Wólce Zawieprzyckiej i Brzostówce
print
published: 2012-05-10

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej dot. działek nr 1274, 601, 934, 196, 933 w m. Wólka Zawieprzycka Etap II - wykonanie nawierzchni oraz przebudowa drogi gminnej w m. Brzostówka na działce nr 71 od km 0+000 do km 899,50 Etap II - wykonanie nawierzchni".

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - przebudowa chodnika w Woli Sernickiej
print
published: 2012-04-26

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1561L w miejscowości Wola Sernicka, gm. Serniki. Znak sprawy: IZP.271.5.2012.

czytaj więcej...