change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogłoszenia

ogłoszenie
print
published: 2012-07-23

                                                  OGŁOSZENIE:

          W Urzędzie Gminy Serniki wyłożone zostały do publicznego wglądu na okres 60 dni  projekty uproszczonych planów urządzania lasu następujących wsi:

czytaj więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie placu zabaw przy SP Wola Sernicka
print
published: 2012-07-18

Informacja o przetargu nieograniczonym  na "Wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Woli Sernickiej". Znak sprawy: IZP.271.11.2012

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE
print
published: 2012-07-18

Urząd Gminy Serniki informuje, iż z zasobu nieruchomości gminnych wyznaczono budynek, przeznaczony na utworzenie prywatnego punktu przedszkolnego.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu
print
published: 2012-07-16

Informacja o przetargu nieograniczonym  na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Serniki w roku szkolnym 2012/2013. Znak sprawy : IZP.271.10.2012

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - modernizacja (budowa) drogi gminnej nr 2263002 KDG w m. Wola Sernicka Kolonia
print
published: 2012-06-27

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację (budowa) drogi gminnej nr 2263002 KDG w m. Wola Sernicka Kolonia. Znak sprawy: IZP.271.9.2012.

czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty - Modernizacja elewacji budynku SP w Brzostówce
print
published: 2012-06-26

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzostówce".IZP.271.8.2012

czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty - Budowa drogi gminnej w miejscowości Serniki-Kolonia
print
published: 2012-06-20

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Serniki Kolonia".IZP.271.7.2012

czytaj więcej...
Ogłoszenie
print
published: 2012-06-18

Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej, 21-107 Serniki ogłasza przetarg nieograniczony na: 1) Sprzątanie w Gimnazjum; 2) Obsługa kuchni i stołówki szkolnej w Gimnazjum. Rodzaj zamówień: usługi.

czytaj więcej...
XXIII SESJA RADY GMINY
print
published: 2012-06-13

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2012r. o godz. 9.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Serniki

czytaj więcej...
Unieważnienie postępowania
print
published: 2012-06-12

Gmina Serniki informuje, iz postępowanie pn.: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na ternie gminy Serniki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych ogłoszone w dniu 16.05.2012r. pod nr 157566-2012 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt.4.

czytaj więcej...