change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty - modernizacja bydynku UG w Sernikach
print
published: 2012-08-21

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Modernizacja budynku Urzędu Gminy
w Sernikach". IZP.271.12.2012.

czytaj więcej...
Dożynki Powiatu Lubartowskiego - Serniki 2012
print
published: 2012-08-17

 

Komitet Honorowy Dożynek Powiatu Lubartowskiego 2012 zaprasza serdecznie na Uroczystości Dożynkowe, które odbędą się w Gminie Serniki, w niedzielę 9 września br.

czytaj więcej...
PRZETARG – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
print
published: 2012-08-16

Dnia 25 września 2012r w siedzibie Urzędu Gminy Serniki, odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 465 o powierzchni użytkowej 0,0300ha położonej w obrębie ewidencyjnym  9 Wólka Zabłocka.

czytaj więcej...
PRZETARG – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
print
published: 2012-08-16

  Dnia 21 września 2012r w siedzibie Urzędu Gminy Serniki, odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej numerem 2000/1 o powierzchni użytkowej 0,1200ha położonej w obrębie ewidencyjnym   5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
Unieważnienie przetargu
print
published: 2012-08-14

Gmina Serniki informuje o unieważnieniu przetargu pn.:" Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego na terenie Gminy Serniki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych".

czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty - wykonanie placu zabaw w miejscowości Wola Sernicka
print
published: 2012-08-14

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Woli Sernickiej". IZP.271.11.2012

czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty - dowóz uczniów do szkół
print
published: 2012-08-09

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Serniki w roku szkolnym 2012/2013".IZP.271.10.2012

czytaj więcej...
Opracowanie zmian studium i planu - przetarg nieograniczony
print
published: 2012-08-07

Ogłoszenie o przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na ternie Gminy Serniki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych". Znak sprawy: IZP.271.13.2012

czytaj więcej...
Informacja o wyborze oferty - Modernizacja drogi w m. Wola Sernicka Kolonia
print
published: 2012-07-30

Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Modernizacja (budowa) drogi gminnej nr 2263002 KDG w m. Wola Sernicka Kolonia"".IZP.271.9.2012

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu
print
published: 2012-07-24

Informacja o przetargu nieograniczonym "Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sernikach". Znak sprawy: IZP.271.12.2012

czytaj więcej...