change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogłoszenia

PRZETARG – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, ZABUDOWANEJ
print
published: 2012-10-24

Dnia 30 listopada 2012r w siedzibie Urzędu Gminy Serniki, odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej numerem 2000/1 o powierzchni użytkowej 0,1200ha położonej  w obrębie ewidencyjnym  5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
Roczny program współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi
print
published: 2012-10-23

Wójt Gminy Serniki zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Serniki do konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art.3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.’’

czytaj więcej...
PRZETARG - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
print
published: 2012-10-22

Dnia 29 listopada 2012r w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 3705 oraz 3720, położonych w obrębie ewidencyjnym  5 Wola Sernicka, gm. Serniki.

czytaj więcej...
PRZETARG – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
print
published: 2012-10-11

Dnia 20 listopada 2012r w siedzibie Urzędu Gminy Serniki, odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 43,60m2 usytuowanego w budynku  zlokalizowanym na działce nr 1574/2 położonej  w obrębie ewidencyjnym  5 Wola Sernicka.


czytaj więcej...
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Woli - ogłoszenie o zamówieniu
print
published: 2012-10-09

Informacja o przetargu nieograniczonym  na "Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Woli". Znak sprawy: IZP.271.15.2012

czytaj więcej...
Unieważnienie przeatrgu
print
published: 2012-10-02

Gmina Serniki informuje o unieważnieniu przetargu pn.:" Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Woli" na mocy art. 93 ust. 1 pkt.4.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o zamówieniu - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Woli
print
published: 2012-09-11

Informacja o przetargu nieograniczonym  na "Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Woli". Znak sprawy: IZP.271.14.2012

czytaj więcej...
INFORMACJA
print
published: 2012-09-05

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz U z 2010, Nr 102, poz.651 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, dot. dz gr nr 3705; 3720 – obręb 5 Wola Sernicka.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia  5 września 2012 do dnia 26 września 2012r.

czytaj więcej...
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
print
published: 2012-08-28

Wójt Gminy Serniki informuje, że zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21.08.1997r  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz U z 2010, Nr 102, poz.651 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, tj. lokal mieszkalny nr 3, obręb 5 Wola Sernicka.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia  28 sierpnia 2012 do dnia 18 września 2012r.

czytaj więcej...
Ogłoszenie - stypendium socjalne
print
published: 2012-08-22

Ogłoszenie -stypendium socjalne sierpień 2012r.

czytaj więcej...