change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogłoszenia

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU
print
published: 2020-03-11

Wójt Gminy Serniki odwołuje wyznaczony na dzień 13.03.2020r pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 1780; 2102/2 obręb 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-03-05

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę, najem.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-03-04

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę.

czytaj więcej...
Ogłoszenie - przedszkola
print
published: 2020-02-28

Gmina Serniki informuje,  że zamierza przystąpić do projektu mającego na celu zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w latach 2017-2019 wyrażających chęć zapisania dziecka do przedszkola w roku 2021/2022 o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Sernikach, pok. nr 10 do dnia 13.03.2020r.

 

Więcej informacji pod nr telefonu 81 8550462

czytaj więcej...
Ogłoszenie - odczyt wodomierzy
print
published: 2020-02-27

Informujemy, że odczyt wodomierzy w miejscowości Serniki odbędzie się w dniach        
2-4 marca 2020 r.

czytaj więcej...
Sesja XVI
print
published: 2020-02-21

Informujemy, że w dniu  28 lutego 2020r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Przetarg ustny nieograniczony
print
published: 2020-02-11

Wójt Gminy Serniki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierzawę nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 1780; 2102/2 obręb 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
published: 2020-01-28

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę Wielopokoleniowej Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Serniki". Znak sprawy: IZP.271.1.2020.

czytaj więcej...
ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ BIP
print
published: 2020-01-28

Zmiana adresu strony internetowej BIP !!!

Nowy adres Biuletynu Informacji Publicznej:

https://ugserniki.e-biuletyn.pl

czytaj więcej...
Sesja XV
print
published: 2020-01-24

Informujemy, że w dniu  30 stycznia 2020r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...