change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogłoszenia

Sesja XVIII
print
published: 2020-05-12

Informujemy, że w dniu  18 maja 2020r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Serniki Kolonia - przetarg nieograniczony
print
published: 2020-05-07

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę ciągu pieszo-jezdnego w m. Serniki Kolonia" . Znak sprawy: IZP.271.4.2020.

czytaj więcej...
INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU
print
published: 2020-04-20

Wójt Gminy Serniki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej numerem 2381/2 obręb 5 Wola Sernicka.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-04-09

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogloszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej numerem 324 obręb 8 Serniki-Kolonia przeznaczonej w dzierżawę.

czytaj więcej...
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 685/3 w m. Serniki
print
published: 2020-04-03

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej dz. nr 685/3 w m. Serniki. Znak sprawy: IZP.271.3.2020.

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Nowa Wieś
print
published: 2020-03-27

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Nowa Wieś". Znak sprawy: IZP.271.2.2020.

czytaj więcej...
INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU
print
published: 2020-03-27

Wójt Gminy Serniki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierzawę nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 1780; 2102/2 obręb 5 Wola Sernicka, gm. Serniki.

czytaj więcej...
INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU
print
published: 2020-03-27

Wójt Gminy Serniki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych nr: 460/2, 456/2, 457/2, 458/2, 459/2, 461/2, 462/2, 463/2, 464/2 obręb 7 Serniki.

czytaj więcej...
Sesja XVI
print
published: 2020-03-25

Informujemy, że w dniu  30 marca 2020r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-03-19

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej nr 2381/2 obręb 5 Wola Sernicka przeznaczonej w najem.

czytaj więcej...