change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Ogłoszenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Serniki
print
published: 2020-09-14
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-09-09

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na czas oznaczony - lokal socjalny obręb 7 Serniki.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-08-10

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

czytaj więcej...
Sesja XX
print
published: 2020-08-06

Informujemy, że w dniu  14 sierpnia 2020r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-07-06

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Serniki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-06-29

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 lat.

czytaj więcej...
Sesja XIX
print
published: 2020-06-10

Informujemy, że w dniu  23 czerwca 2020r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Serniki odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Serniki.

czytaj więcej...
INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU
print
published: 2020-06-08

Wójt Gminy Serniki podaje do publicznej wiadomości informację, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na czas oznaczony - lokal socjalny obręb 7 Serniki.

czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
print
published: 2020-06-03

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1558L w m. Serniki". Znak sprawy: IZP.271.7.2020.

czytaj więcej...
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 103559L w m. Nowa Wieś
print
published: 2020-05-27

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej nr 103559L w m. Nowa Wieś". Znak sprawy: IZP.271.6.2020.

czytaj więcej...